Přeplatky na stravném

Na konci každého školního roku si žáci a jejich zákonní zástupci musí požádat o zúčtování přeplatků na stravném. Tyto přeplatky budou buď vyplaceny nebo převedeny do dalšího školního roku. Výplata se děje v hotovosti nebo na účet, podle způsobu úhrady a výše zůstatku.

Žáci končících ročníků si musí požádat o vrácení přeplatků na stravném nejpozději do 30. 6. daného školního roku, v němž studium ukončili. 

Vyúčtování přeplatků  probíhá po ukončení školního roku  ke dni 30. 6. daného kalendářního roku.

V případě, že je přeplatek na stravném do 500,- Kč, vrací se v hotovosti na základě Žádosti o vyplacení stravného v hotovosti(pdfdoc).

V případě, že je přeplatek na stravném nad 500,- Kč, vrací se na účet na základě Žádosti o vracení přeplatků stravného na účet(pdfdoc) nebo je automaticky po 30. 6. převeden do dalšího školního roku.

Výplata přeplatků v hotovosti probíhá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

  • Žádost o vracení přeplatků stravného na účet (pdfdoc)
  • Žádost o vracení přeplatků stravného v hotovosti (pdfdoc)