Erasmus+ 2015

V průběhu školního roku 2015/16 má SZŠ Hranice naplánovány dva běhy třítýdenních zahraničních odborných stáží, kterých se zúčastní celkem 22 studentů.   

Stejně jako v minulých letech získala naše škola grant z fondů Evropské unie, a proto studenti mohou opět vyjet na zkušenou. První stáže právě probíhají na Maltě, kde 12 studentů pomáhá s péčí o seniory v domovech převážně spravovaných římskokatolickou církví.  Není to pro ně vždy jednoduché, musí překonávat problémy s dorozumíváním v angličtině, orientovat se v novém prostředí a pracovat pod vedením zahraničních kolegů.  Studenti bydlí v hostitelských rodinách a po ostrově cestují místní dopravou.  Během práce i ve volném čase poznávají  odlišnou kulturu a multietnickou maltskou společnost. O víkendech cestují po ostrově, který je plný historických zajímavostí, a samozřejmě si užívají koupání ve Středozemním moři, které je stále ještě příjemně teplé.

MINOLTA DIGITAL CAMERA