Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pdf, xlsx)