Spolupráce s institucemi

Smlouvy s nemocnicemi, ústavy sociální péče

Smlouvy o zajištění praktického vyučování jsou uzavřeny:

  • s Nemocnicí a.s. Hranice zastoupenou ředitelem MUDr. Eduardem Sohlichem
  • se Středomoravskou nemocniční a.s. , odštěpným závodem Nemocnice Přerov
  • s ÚSP pro mládež a dospělé Skalička, zastoupeným ředitelem Mgr. Ant. Němcem
  • s Charitou Hranice, zastoupenou p. Janou Kolářovou, vrchní sestrou
  • s praktickými lékaři MUDr. Helenou Novákovou, MUDr. Ivonou Menšíkovou

Ostatní spolupráce

Při své mimoškolní činnosti spolupracuje škola a její žáci s mnoha dalšími institucemi. Úzká je spolupráce s MěstÚ Hranice, ve škole je pravidelně zřízena volební místnost pro komunální, krajské či senátní volby.

Žáci školy vykonávají zdravotnickou službu a provádějí edukační činnost při nejrůznějších akcích ČČK, Domu dětí a mládeže, ÚSP ve Skaličce, účastní se sbírek vyhlášených Ligou proti rakovině, Společnosti pro hematologicky a onkologicky nemocné děti, Svazem diabetiků- územní organizací Hranice, Společností pro hluchoslepé, Ligou za práva vozíčkářů aj. Spolupracují s mateřskými školami v Hranicích i v Přerově,s přerovskou Pečovatelskou službou, hranickým dětským centrem Dráček.