Prevence digitální propasti 2022

V roce 2022 je naše škola zapojena do výzvy MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií.

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie, které bude škola zapůjčovat znevýhodněným žákům. Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením.

Co znamená digitální propast?

Digitální propast označuje sociální a ekonomickou nerovnost (propast) mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím a kdo ne. Patří sem jak přístup k technickému vybavení, tak i k programům, komunikačním platformám či konektivitě, tj. všemu, co je třeba k digitálnímu zapojení žáka do vzdělávání. Tento nedostatek, často ještě v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka, vede ke stavu jeho vyloučení. Důsledkem digitální propasti je prohlubování nerovného přístupu ke vzdělávání.

 

Naše škola získala v roce 2022 dotaci ve výši 76.000 Kč z Národního plánu obnovy na nákup mobilních digitálních technologií. Z těchto prostředků byly zakoupeny notebooky.

Notebooky jsou určeny pro žáky a jsou k zapůjčení (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali:

  1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu.
  2. V domácí přípravě na výuku, při výuce (prezenční i distanční), v kroužcích apod.

Při dlouhodobější výpůjčce bude sepsána smlouva o zapůjčení zařízení se zákonným zástupcem žáka popř. se zletilým žákem.