Provoz školní jídelny

Oběd:                          od 11:50 hod.  –  do 13:45 hod.

V případě náhlého onemocnění žáka – první den nemoci žáka, kdy již nešla strava odhlásit, je možno v době od 11:00 do 11:30 hod odebrat pokrm do přineseného jídlonosiče. Na další dny je nutné, aby rodič, zákonný zástupce nemocného žáka ze stravy odhlásil. V době nepřítomnosti žáka ve škole nelze poskytovat dotované školní stravování. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě, nesmí se skladovat např. k pozdějšímu použití.

Dotazy, připomínky, informace:

Dotazy, připomínky, informace, případné problémy řešte přímo v kanceláři SZŠ Hranice, Nová 1820, Hranice s vedoucí školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny k nahlédnutí zde (PDF).