O škole

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 je střední odbornou školou, která byla zařazena do sítě škol od 31. 5. 1996. S účinností od 1. 7. 2001 se stala rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 19658/2001-14 ze dne 26. června 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Dne 28. září 2001 byla naší škole vydána zřizovací listina č.j. 1635/2001, podepsaná hejtmanem Olomouckého kraje Janem Březinou, dne 31.1.2003 bylo pod č.j. 1147/2003 vydáno Radou Olomouckého kraje úplné znění zřizovací listiny, které vyplývá ze změn provedených k 21.12.2001 a 28.11.2002.

Výuka probíhá ve vybavených učebnách v budově na ulici Nová 1820 v Hranicích. Škola disponuje celkem 26 učebnami: 6 učeben je vybaveno pro výuku odborných předmětů ( 3 učebny ošetřovatelství, 2 učebny pro výuku první pomoci, 1 učebna ortoticko-protetického technika).  Žáci mají možnosti při výuce využívat střelnici pro krátkou vzduchovou pistoli. Dvě učebny jsou vybaveny pomůckami pro výuku somatologie a 2 učebny jsou zařízeny počítačovou technikou. Celý prostor školy je pokryt bezdrátovou sítí s možností připojení na internet. Ostatní učebny jsou standardně vybaveny audiovizuální technikou. Ve školní knihovně je k dispozici rozsáhlý sortiment odborné literatury i beletrie. Součástí knihovny je i studovna.

Tělesná výchova je zajištěna ve dvou tělocvičnách, posilovně a malém sálu určeném pro nácvik sebeobrany v budově školy v Hranicích.

Odborná praxe je realizována ve smluvních zdravotnických zařízeních: Nemocnice Hranice, a.s., Nemocnice AGEL Přerov. K zajištění stáží jsou využívána smluvní zařízení sociálních partnerů.