Erasmus+ 2018

Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2018 na projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047127 Zdravotníci v Evropě. Celkem odborné stáže absolvovalo 38 studentů, 14 v jihoanglickém městě Portsmouth (3 týdny), 14 na ostrově Malta (3 týdny) a 10 na Slovensku ve městě Velký Krtíš (2 týdny).  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi studentů, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních v Hranicích a Přerově. V Anglii a na Maltě pracovalo 22 studentů a studentek v domovech seniorů s pečovateli a zdravotními sestrami, pomáhali s hygienou, stravováním a aktivizací klientů.

V Anglii také šest dívek vykonávalo praxi v jeslích, kde pečovaly o děti do tří let. Na Slovensku deset ošetřovatelek a ošetřovatelů pomáhalo v nemocnici ve Velkém Krtíši, kde se úspěšně zařadili do týmu profesionálů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže. V Anglii a na Maltě byli studenti ubytovaní v rodinách, každý den dojížděli do práce místní dopravou a ve volném čase měli možnost poznávat místní zajímavosti. Komunikace na pracovištích, v rodinách i ve volném čase probíhala v angličtině. O víkendech v Anglii studenti podnikali výlety např. do Londýna, na ostrov Isle of Wight nebo do Winchesteru a na Maltě prozkoumali celý ostrov včetně přilehlých ostrůvků.  Na Slovensku bydleli stážisté v penzionu blízko nemocnice a navštívili město Lúčenec. 

V průběhu stáží došlo i na zajímavé zážitky, například na Maltě se některé naše studentky setkaly s prezidentkou země v prezidentském paláci, kam doprovázely seniory v rámci své praxe.  V Anglii se zase mohli zúčastnit velkolepých oslav 75. výročí vylodění v Normandii, viděli přelety stíhaček RAF a velký ohňostroj. Také zamávali v přístavu lodi Boudicca, která odvážela z Portsmouth do Normandie nejen 300 veteránů, ale i prezidenty USA a Francie. 

Po celou dobu sledovali naši studenti a studentky i každodenní život místních lidí, byli také v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie. 

Zina Barvenčíková, vedoucí projektu