LISTOPAD = MĚSÍC BEZ NÁSILÍ

Na naší škole byl měsíc listopad „měsícem bez násilí“. Žáci školu tematicky vyzdobili a ve dnech 7.-8. 11. 2023 se pro ně uskutečnily přednášky „Domácí násilí“.
Ty si pro žáky 3. a 2 ročníků připravily pracovnice Bílého kruhu bezpečí Olomouc. Mgr. Kristýna Lucinkiewicz se svojí spolupracovnicí seznámila žáky s konkrétními dopady a možnostmi přímé pomoci obětem domácího násilí.
I přes traumatické téma je přínos předaných informací od pracovnic Bílého kruhu bezpečí Olomouc přímou odbornou pomocí nejen pro potřebné žáky, a díky poskytování důležitých informací se stává dostupnější i pro širší veřejnost. Děkujeme za vstřícný a odborný přístup obou pracovnic k našim žákům a ceníme si jejich náročné práce, která pomáhá těm nejoslabenějším – obětem domácího násilí a jejich blízkým.