Národní plán obnovy (Doučování)

Střední zdravotnická škola Hranice je zapojena do programu Národního plánu obnovy – Doučování. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání v důsledku koronakrize.

Do programu mohou být zařazeni žáci s vyšší absencí ve školním roce 2020/2021 a na podzim 2021, dále žáci, kteří se neúčastnili distanční výuky a došlo u nich ke zhoršení výsledků vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s odlišným mateřským jazykem a žáci opakující ročník.

Doučování je realizováno ve školním roce 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.

Detailní informace viz https://doucovani.edu.cz.

Financování Evropskou unií – Next Generation EU

douc1.png  douc2.png   douc3.jpg