Únor 2024

Školní kolo Psychologické olympiády na téma „Tajemství komunikace“ se na SZŠ Hranice uskutečnilo 8. 2. 2024 za bohaté účasti žáků tříd PS2 A,B, PS3 A,B a tříd ZOB 2, 3. Práce žáků přiblížily jejich vlastní zkušenosti v oblasti mezilidské komunikace.

Do regionálního kola, které se konalo 28. 2. 2024, postoupily dvě žákyně, Ivana Psotová a Viktorie Muchová. Viktorie získala cenu studentské poroty.

Dne 8. 2. 2024 se za námi přišly podívat děti z MŠ Rakov. Tématem k povídání bylo lidské tělo a péče o něj. Akce se zúčastnily také žákyně 4. ročníku Anička Bagarová a Míša Diblíková, které děti provázely v podobě vzorné a zlobivé kočky.

SZŠ Hranice uspořádala 23. 2. 2024 svůj první reprezentační večírek.

Doba železná a co bylo dál…. Žáci ORT1 a PS1B dne 27. 2. 2004 navštívili s Mgr. Simonou Mudrovou Muzeum Komenského v Přerově.

ÚNOR = MĚSÍC VĚNOVANÝ HISTORII OŠETŘOVATELSTVÍ

Projektový měsíc březen byl na naší škole věnován historii ošetřovatelství. Cílem bylo žáky seznámit s vývojem ošetřovatelství ve světě i v českých zemích. Do výuky oborů Praktická sestra a Ošetřovatel byla zařazena jedna výuková hodina, která žáky interaktivně seznámila s touto problematikou, včetně prezentací, fotodokumentace i videa. V rámci školy byla provedena dobová výzdoba a výstava zdravotnických a lékařských pomůcek, které se před pár desítkami let používaly ve zdravotnických zařízeních.