Výše stravného

Výše stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin dle novely č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Výše stravného činí:   

  •  40,- Kč
  • dieta 41,- Kč