Učební obor: Ošetřovatel

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-H/01 Ošetřovatel
Délka a forma studia: denní tříleté
Stupeň vzdělání: závěrečnou zkouškou

Absolvent je nižší odborný zdravotnický pracovník

 • Uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • v nemocnicích
 • ošetřovatelských centrech
 • v domácí ošetřovatelské péči
 • v léčebnách dlouhodobě nemocných
 • v ústavech sociální péče
 • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
 • v zařízeních pro seniory a hospicích

Erasmus+ zahraniční stáž

 • Slovensko, Žilina
 • Fakultní nemocnice Žilina
 • 10 odpracovaných dní + víkendové aktivity
 • Celý program hrazen z grantu Erasmus+

Pokud chceš pomáhat lidem. Není to jen práce, spíš poslání. Víš, že směřuješ k profesi pečující o člověka, pomoci druhým. Jsi tady správně…