Studijní obor: Praktická sestra

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra
Zaměření: Zdravotnictví
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

Uplatnění v praxi

Praktická sestra např. může měřit fyziologické funkce pacienta (teplota, krevní tlak aj.), odebírat mu krev či jiný biologický materiál na vyšetření, podávat pacientovi na základě ordinace lékaře léky do úst nebo je podle indikace injekčně aplikovat do svalu či do podkoží, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům včetně asistence u těchto výkonů.

Další vzdělání

Absolventi oboru Praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor Všeobecná sestra.

Práce zdravotní sestry není jen zaměstnání, ale mnohem spíše povolání, které je krásné, i když náročné. Sestra je v každodenním kontaktu s pacienty, setkává se s jejich nadějemi, radostmi utrpením i zármutky a je svědkem každého, byť malého pokroku svých pacientů.

Úsměv, radost v očích, pohlazení a všechny ty drobné projevy lidských citů sestra spoluprožívá v blízkosti s nemocnými. Sestra je odpovědná za poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a v rámci zdravotnického týmu spolupracuje s dalšími zdravotníky.

Pokud víš, že tohle může být tvá cesta, neváhej a přihlas se k nám…

Erasmus+

  • V rámci studia se žáci dostanou na zahraniční stáže plně hrazené z finančních prostředků EU. Navíc dostanou žáci další finanční příspěvek.
  • Pravidelně jezdíme: Malta, Anglie, Irsko
  • Žáci odpracují  15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.
  • Práce v zdravotnických zařízení a domovech pro seniory.