Dokumenty pro žáky a rodiče

 • Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023-2024 (PDF)
 • Žádost o individuální vzdělávací plán (PDF, DOC)
 • Žádost o komisionální přezkoušení (PDF, DOC)
 • Žádost o povolení opakování ročníku (PDF, DOC)
 • Žádost o přerušení studia (PDF, DOC)
 • Žádost o přestup žáka z (PDF , DOC)
 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku (PDF, DOC)
 • Žádost o ukončení studia (PDF, DOC)
 • Žádost o uvolnění z TEV (PDF, DOC)
 • Žádost o vykonání praxe v náhradním termínu (PDF, DOC)
 • Žádost o uvolnění z výuky (PDF, DOC)
 • Žádost o umožnění vykonání odborné praxe mimo smluvní zařízení (PDF, DOC)