Historie a směřování školy

1912 Odborná škola pro ženská povolání – zakladatel – spisovatel Čeněk Kramoliš
1949 Sociálně zdravotní škola – dvouletá škola
1949/50 Vyšší sociálně zdravotní škola – čtyřletá škola s maturitou
1950 Vyšší zdravotní škola – obor zdravotní sestra
1954 Zdravotnická škola – řízena KNV Olomouc – MZ
1957 Střední zdravotnická škola převedena pod ONV Hranice a začleněna pod OÚNZ Hranice
1960 škola převedena pod ONV Přerov a začleněna pod OÚNZ Přerov, zahájeno večerní studium pro pracující
1969 při škole zřízena Zdravotnická odborná škola – obor ošetřovatelka – do r.1983
1979 škola pod řízením KÚNZ Ostrava, odbor zdravotnického školství
1989 zavedeno dvouleté denní pomaturitní kvalifikační studium – do r. 1998
1990-91 zařazení školy pod ONV Přerov – OÚNZ Přerov
1.7.1991 samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou řízená Ministerstvem zdravotnictví
1.7.1991 škola se rozrůstá o odloučené pracoviště v Přerově
1992 obor studia přejmenován na „Všeobecná sestra“
1996/2001 realizováno pětileté večerní studium oboru Všeobecná sestra
1.11.1996 střední zdravotnické školy podle novely kompetenčního zákona převedeny z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2004 zaveden obor Zdravotnický asistent,  obor Všeobecná sestra postupně zaniká
2013/2014 zahájení vzdělávání v  učebním oboru Ošetřovatel, RVP: 53-41-H/01
2016/2017 zahájení vzdělávání v maturitním oboru Záchranářství a ochrana obyvatel, RVP: 68-42-M/01
2018 –  teoretická výuka pouze v Hranicích, zachování odborné praktické výuky na přerovských pracovištích