Erasmus+

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Jedeme na odbornou stáž do zahraničí!

Studentky a studenti SZŠ Hranice, kteří studují maturitní obor Zdravotnický asistent  a učební obor Ošetřovatel , mají možnost absolvovat část odborné praxe formou odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie.  Naše škola získává opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze.  V současné době máme tři zahraniční partnery – zprostředkovatelské organizace, které nám pomáhají hledat odpovídající pracovní umístění pro studenty.  Na stáže, které trvají dva až tři týdny, jezdíme do jihoanglického přístavu Portsmouth, maltské Floriany a slovenského Velkého Krtíše.  Studenti vykonávají ošetřovatelskou péči v nemocnicích, domovech seniorů a jeslích. Účastníci stáží mají možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamují s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí.

Po celou dobu pobytu stážisté poznávají každodenní život místních lidí, jsou v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. V anglicky mluvících zemích si procvičují a zlepšují angličtinu a na Slovensku se seznamují se slovíčky, která jsou někdy zcela odlišná od českých. Ve volném čase podnikají výlety a poznávají hostitelské země. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie.

 Zahraniční stáže očima studentů SZŠ Hranice

„Nejvíc nás překvapilo chování Angličanů k sobě navzájem a také k cizincům. Jsou milí a vždy pomohou, když je potřeba. Dobrá nálada a všudypřítomné úsměvy, přátelská a pozitivní atmosféra je na ulicích i pracovišti. V domově seniorů nás překvapil přístup ke klientům, zaměstnanci se k nim chovají jako k příbuzným, objímají je, líbají na tvář, vtipkují s nimi a povídají si. Vše dělají v klidu a v pohodě, celý domov působí jako velká rodina (ubytováno 28 klientů). Cítili jsme se tam velmi příjemně“.

 Lenka a Daniel – domov seniorů, Anglie 2014

„V jeslích jsou děti z různého sociálního a kulturního prostředí, každé dítě má svou skříňku se svými potřebami a taky své jídlo z domova. Vychovatelky vedou o každém dítěti záznamy, co se naučilo, jak se projevuje a podobně. Hodně děti chválí a odměňují různými drobnostmi. Některé děti jsou rozmazlené, ale vychovatelky vedou všechny k samostatnosti při jídle, oblékání i úklidu hraček.  Jídlo a spánek probíhá často individuálně, jak děti potřebují a mají chuť. Provozní doba je docela dlouhá, často od šesti hodin ráno do šesti hodin večer.  Pokud maminky pracují, přijímají děti už od stáří 3 měsíců. Děti také mají možnost pobývat v jeslích jen některé dny v týdnu.“

Lenka, Nikola a Marie – jesle, Anglie 2014

„ Jsem ráda, že jsem se zúčastnila projektu Erasmus +, odborné stáže na Maltě. V domově pro seniory jsem poznala jiné návyky a naučila se pracovat s novými pomůckami např. mechanický zvedák. V rodině, kde jsem bydlela, jsem byla maximálně spokojena se vším a poznala jsem lidi z jiného koutu světa, kteří byli milí. Zaujala mě místní doprava, která si jezdila, kdy chtěla a někdy autobus ani nezastavil, ale vždy jsme se nakonec se spolubydlící dopravily na místo určení. Byl to pro mě velký zážitek, neváhala bych a letěla znova“.

Gábina – domov seniorů, Malta 2015

„Na stáži jsem vykonávala ošetřovatelskou péči –  ranní hygienu, péči o dutinu ústní, úpravu lůžka, krmení pacientů a starala jsem se o prostředí klienta. Odpoledne jsme společně se spolužačkami koupaly a pak krmily nesoběstačné pacienty.Na stáži v nemocnici mě mile překvapily zdravotní sestry, jak nám vše ukázaly a byly na nás milé. Co  mě  překvapilo nemile, bylo vybavení nemocnice, které bylo v dost špatném stavu, bylo tam i málo pomůcek pro pacienty. Po práci a o víkendu jsme poznávaly okolí města a jezdily na výlety“.

 Petra – nemocnice, Slovensko 2017

  ♦♦♦♦♦♦♦♦

Při celkovém hodnocení pracovních stáží se studenti shodují, že jsou rádi, že dostali možnost vycestovat do zahraničí, seznámit se s péčí o seniory a malé děti a některé postupy si prakticky vyzkoušet. Všichni dostali Europass  mobility, ve kterém je průběh stáže podrobně popsán a který jim může pomoci zejména v zahraničí při hledání pracovních příležitostí.