Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na vývěsce ve školní jídelně, také na internetu www.strava.cz (kód jídelny 7503).