Informace k poplatkům

Vážení rodiče, přátelé Střední zdravotnické školy v Hranicích,

jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat v novém školním roce 2023-2024. Obracím se na Vás ve věci představení našeho Spolku rodičů a přátel Střední zdravotnické školy (SRPŠ). Spolek vznikl jako dobrovolné, otevřené a nezávislé sdružení rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců žáků a dalších občanů, kteří se zajímají o chod a práci školy a hlavně výchovu a vzdělávání žáků a mladistvých studujících na Střední zdravotnické škole v Hranicích.

Obracím se na Vás s laskavou žádostí o finanční příspěvek do SRPŠ, který byl i pro letošní školní rok schválen na Kč 400,-. Díky těmto příspěvkům můžeme žákům přispívat na kulturní akce, sportovní aktivity, soutěže odborné i jazykové, školní výlety a především maturitní ples čtvrtým ročníkům. Z těchto peněz můžeme taktéž následně vyplatit studentům finanční příspěvek za výborné studijní výsledky po celou dobu studia.

Jaké aktivity a v jaké výši budou podporovány, závisí na množství vybraných finančních příspěvků. Příspěvky budou vybírat od žáků jejich třídní učitelé a následně budou předány hospodářce SRPŠ. Výběr poplatků obvykle probíhá do konce měsíce října daného školního roku.

S pozdravem                                                                                      

Ivana Rácová
předsedkyně SRPŠ