Listopad 2023

Žáci třídy PS3B se zúčastnili hravého školení první pomoci v mateřské škole, kde si zábavnou formou i ti nejmenší vyzkoušeli například měření teploty, obvazování ran nebo volání záchranné služby.

Jsou právo, spravedlnost a svobodná média samozřejmostí? Žáci PS4A, ORT4 a ZOB4 se zúčastnili projektu UNESENÉ SVOBODY, který vedl k zamyšlení nad touto otázkou.

ORT4 v Praze se v Rehabilitačním ústavu na Malvazinkách zúčastnili školy chůze pro amputované.

Volejbalový turnaj smíšených družstev v Moravské Třebové dopadl výborně a zpět jsme přivezli ZLATO!!!

V měsíci listopadu proběhl Den otevřených dveří na SZŠ Hranice a také školu a vyučované obory žáci reprezentovali na Scholarisu v Olomouci.

LISTOPAD = MĚSÍC BEZ NÁSILÍ
Na naší škole byl měsíc listopad „měsícem bez násilí“. Žáci školu tematicky vyzdobili a ve dnech 7.-8. 11. 2023 se pro ně uskutečnily přednášky „Domácí násilí“.
Ty si pro žáky 3. a 2 ročníků připravily pracovnice Bílého kruhu bezpečí Olomouc. Mgr. Kristýna Lucinkiewicz se svojí spolupracovnicí seznámila žáky s konkrétními dopady a možnostmi přímé pomoci obětem domácího násilí.
I přes traumatické téma je přínos předaných informací od pracovnic Bílého kruhu bezpečí Olomouc přímou odbornou pomocí nejen pro potřebné žáky, a díky poskytování důležitých informací se stává dostupnější i pro širší veřejnost. Děkujeme za vstřícný a odborný přístup obou pracovnic k našim žákům a ceníme si jejich náročné práce, která pomáhá těm nejoslabenějším – obětem domácího násilí a jejich blízkým.