Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Praktická sestra

 • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ortoticko-protetický technik

 • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický
  technik
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Záchranářství a ochrana obyvatel

 • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně
  právní činnost
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru
Všechny obory

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ošetřovatel

 • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • Typ studia: denní tříleté
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
O oboru

_____
Informativní třídní schůzky
pro žáky nastupující do 1. ročníku ve školním roce
2024/2025 a jejich zákonné zástupce  proběhnou
26. 6. 2024 od 15 hodin
v prostorách školní jídelny.

S sebou přineste:

     • barevnou fotografii vhodnou na průkaz,
     • 350,- Kč – platba za kartu ISIC.

Fotografii je možné zaslat kvalitně naskenovanou na email studijního oddělení:  stankova@szs-hranice.cz .

Při předání fotografie osobně, musí být na její zadní straně jméno a příjmení žáka, datum narození!

_____
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (ZDE)
_____
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:
_____
Formulář  Čestného prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023-2024 k výzvě 03_22_026 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Oznámení žákům a zákonným zástupcům k výzvě 03_22_026 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

_____
Důležité informace

Aktuality

 • Praktická maturitní zkouška třídy ORT4
  Žáci předvedli, že umí zhotovovat ortoticko-protetické pomůcky, ale také komunikovat s pacientem a vést dokumentaci. Blahopřejeme k hezkým výsledkům.
 • ÚNOR = MĚSÍC VĚNOVANÝ HISTORII OŠETŘOVATELSTVÍ
  Projektový měsíc březen byl na naší škole věnován historii ošetřovatelství. Cílem bylo žáky seznámit s vývojem ošetřovatelství ve světě i …
 • Upozornění ze školní jídelny
  Vedení školní jídelny upozorňuje všechny strávníky, že od 28. 2. 2024 do odvolání se bude vařit pouze oběd číslo 1. …
 • LISTOPAD
  LISTOPAD 2023 Žáci třídy PS3B se zúčastnili hravého školení první pomoci v mateřské škole, kde si zábavnou formou i ti nejmenší …
 • LISTOPAD = MĚSÍC BEZ NÁSILÍ
  Na naší škole byl měsíc listopad „měsícem bez násilí“. Žáci školu tematicky vyzdobili a ve dnech 7.-8. 11. 2023 se …

O škole

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 je střední odbornou školou, která byla zařazena do sítě škol od 31. 5. 1996. S účinností od 1. 7. 2001 se stala rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 19658/2001-14 ze dne 26. června 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Dne 28. září 2001 byla naší škole vydána zřizovací listina č.j. 1635/2001, podepsaná hejtmanem Olomouckého kraje Janem Březinou, dne 31.1.2003 bylo pod č.j. 1147/2003 vydáno Radou Olomouckého kraje úplné znění zřizovací listiny, které vyplývá ze změn provedených k 21.12.2001 a 28.11.2002.

Výuka probíhala ve vybavených učebnách v budově na ulici Nová 1820 v Hranicích. Škola disponuje celkem 25 učebnami: 5 učeben je vybaveno pro výuku odborných předmětů ( 3 učebny ošetřovatelství, 2 učebny pro výuku první pomoci). Dvě kmenové třídy prvních ročníků jsou vybaveny pomůckami pro výuku somatologie a 2 učebny jsou zařízeny počítačovou technikou s napojením na internetovou síť. Ostatní učebny jsou standardně vybaveny audiovizuální technikou. Ve školní knihovně je k dispozici rozsáhlý sortiment odborné literatury i beletrie. Součástí knihovny je i studovna.

Tělesná výchova je zajištěna ve dvou tělocvičnách v budově školy v Hranicích.

Odborná praxe je realizována ve smluvních zdravotnických zařízeních: Nemocnice Hranice, a.s., Středomoravská nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov. K zajištění stáží jsou využívána smluvní zařízení sociální péče.

 

 

Ze sociálních sítí

Partneři

-->