Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Praktická sestra

 • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ortoticko-protetický technik

 • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický
  technik
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Záchranářství a ochrana obyvatel

 • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně
  právní činnost
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru
Všechny obory

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ošetřovatel

 • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • Typ studia: denní tříleté
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
O oboru

Důležité informace

Aktuality

 • Matematický KLOKAN 2023
  Na základě každoroční výzvy se i letos zúčastnila SZŠ Hranice soutěže Matematický klokan. V letošním roce se do soutěže zapojilo …
 • SZŠ Hranice v Moravském divadle Olomouc
  Dne 16. 3. 2023 navštívili žáci PS2A, OSE3 a ZOB4 Moravské divadlo Olomouc, kde zhlédli známé představení Noc na Karlštejně …
 • OSE3 v SONS Přerov
  V pondělí 13. 3. 2023 se žáci 3. ročníku oboru Ošetřovatel zúčastnili exkurze v SONS Přerov. Jde o zařízení pro …
 • Stužkování maturantů oborů ZOB, PS a absolventů oboru OSE
  V průběhu ledna a února 2023 proběhlo stužkování žáků posledních ročníků maturitních oborů ZOB a PS a učebního oboru OSE. …
 • OSE2 v přerovské nemocnici
  Žáci 2.ročníku oboru Ošetřovatel navštívili během odborného výcviku v Nemocnici Přerov centrální operační sály a centrální sterilizaci. Děkujeme vrchní sestře …

O škole

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 je střední odbornou školou, která byla zařazena do sítě škol od 31. 5. 1996. S účinností od 1. 7. 2001 se stala rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 19658/2001-14 ze dne 26. června 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Dne 28. září 2001 byla naší škole vydána zřizovací listina č.j. 1635/2001, podepsaná hejtmanem Olomouckého kraje Janem Březinou, dne 31.1.2003 bylo pod č.j. 1147/2003 vydáno Radou Olomouckého kraje úplné znění zřizovací listiny, které vyplývá ze změn provedených k 21.12.2001 a 28.11.2002.

Výuka probíhala ve vybavených učebnách v budově na ulici Nová 1820 v Hranicích. Škola disponuje celkem 25 učebnami: 5 učeben je vybaveno pro výuku odborných předmětů ( 3 učebny ošetřovatelství, 2 učebny pro výuku první pomoci). Dvě kmenové třídy prvních ročníků jsou vybaveny pomůckami pro výuku somatologie a 2 učebny jsou zařízeny počítačovou technikou s napojením na internetovou síť. Ostatní učebny jsou standardně vybaveny audiovizuální technikou. Ve školní knihovně je k dispozici rozsáhlý sortiment odborné literatury i beletrie. Součástí knihovny je i studovna.

Tělesná výchova je zajištěna ve dvou tělocvičnách v budově školy v Hranicích.

Odborná praxe je realizována ve smluvních zdravotnických zařízeních: Nemocnice Hranice, a.s., Středomoravská nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov. K zajištění stáží jsou využívána smluvní zařízení sociální péče.

 

 

Ze sociálních sítí

Partneři

-->