Aktuality - Všeobecné

Přijímací řízení:Termíny přijímacích zkoušek na maturitní obory:
 
  • 12. dubna 2017 - 1. termín 1. kola
  • 19. dubna 2017 - 2. termín 1. kola

Uchazeči o maturitní obory ( Zdravotnický asistent; Záchranářství a ochrana obyvatel) budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (od 8,30 hodin) a z českého jazyka a literatury (od 11,45 hodin). Zkoušky se budou konat v budově SZŠ Hranice, Studentská 1095. Uchazeči budou včas informováni o rozřazeni do konkrétních učeben.

Uchazeči o studium oboru Záchranářství a ochrana obyvatel budou navíc konat test fyzické zdatnosti, který se uskuteční vždy v den přijímacích zkoušek, tj. 12. 4. a 19.4. vždy od 14,00 hodin na stadionu SK Hranice, Žáčkova ulice. Sportovní oděv a obuv podmínkou.


Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 s t a n o v u j e

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2017/2018.Nabídka oborů:
Novinky:


První únorový den (těsně před jarními prázdninami) proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže v psychologii a komunikaci nazývané také jako psychologická olympiáda.


Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy Hranice měli možnost rozšířit si informace o sterilizaci díky výuce přímo na oddělení. Exkurze v Nemocnici Přerov, a.s. proběhla 25. ledna 2017 v rámci předmětu Ošetřovatelství.


Fotoreport - Vánoční besídka 2016

Dne 21. 12. 2016 proběhla na naší škole soutěž v obvazové technice. Soutěžilo 6 žáků z třídy 1.C: Denisa, Tereza, Kuba, Jana, Kateřina a Žaneta. Role porotců se zhostily žákyně 4. ročníku: Diana Slatinková, Hana Hošťálková a Patricie Chmelařová. Nad porotou odborným okem dohlížela Mgr. Elena Brázdová.

V týdnu od 17. do 21. října proběhla opakovaně akce „Seznamte se“ určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Žáci byli v úvodu seznámeni se stručnou historií školy a obory, které se právě vyučují, s uplatněním absolventů v praxi i možnostech dalšího studia.


Nový školní rok začal pro skupinu studentů ze zdravky  netradičním způsobem.  Vydali se na  poznávací zájezd po jižní Francii, navštívili spoustu zajímavých míst, užili si slunečného počasí a teplého moře.  Azurové pobřeží je nádherný kus Francie, kde můžete najít přístavy plné luxusních jachet, malá městečka, usínající při polední siestě, pod palmami pláže oblázkové i písečné a nad tím vším hory skrývající přírodní zajímavosti evropského formátu, jako je například kaňon řeky Verdon.

Pobyt v jižní Francii byl určitě dobrým startem do nového školního roku a věříme, že studenti budou ještě dlouho čerpat energii z barev, vůní a slunce Azurového pobřeží.


Naše škola se snaží, aby se v ní noví žáci cítili dobře a bezpečně proto aktivně pracuje na tvorbě pozitivního klimatu jak ve třídách, tak celé školy. Proto se i  letošní „prváci“ měli možnost zažít jinak ,než ve školních lavicích. Od čtvrtku 15.9.2016 do pátku 16.9.2016 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili „adapťáku“ na sv. Hostýně.  Zapojili se do programu, který byl zaměřen na vzájemné seznámení, práci v týmu a tvorbu pozitivních vztahů. Žáci si připravené aktivity pořádně užívali a krásné počasí  jen přispělo ke spokojenosti všech. 


Ve dnech 12. - 13. 9. 2016 se na Hostýně uskutečnil seznamovací pobyt žáků 1. C. Akce byla velmi zdařilá jak díky krásnému počasí, tak díky výborným instruktorům, kteří připravili program, jenž žáky bavil a pomohl jim lépe se poznat.


První den školního roku 2016/2017 se na Střední zdravotnické škole Hranice nesl letos ve slavnostním duchu. V souvislosti se zahájením vzdělávání v novém studijním oboru přijeli pozdravit studenty školy představitelé Ministerstva školství, Poslanecké sněmovny, vedení města Hranice a také zástupci významných sociálních partnerů školy – Policie ČR, Lázní Teplic n. B. a Domova seniorů v Hranicích. 


Kurz se uskutečnil formou turistických, cykloturistických a dalších sportovních aktivit v Přerově, v Hranicích a přilehlých lokalitách obou měst.
 
Pro studenty kurz znamenal zpestření výuky, zvýšení jejich fyzické kondice a získání nových pohybových dovedností v některých tělovýchovných aktivitách, které nejsou přímo náplní ŠVP. Velmi příznivý ohlas měl zejména výcvik základů vodních sportů a jízda na koni.

Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.
 
U příležitosti Dne Evropy, který se slaví každý rok 9. května, oslavujeme mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumanovy deklarace“. Někdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy. Navrhl vytvořit nadnárodní evropskou instituci, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

V neděli 22. 5. se v přerovském parku Michalov uskutečnil další ročník již tradičního AVON pochodu podporujícího boj proti rakovině prsu. Partnerem akce byla i Střední zdravotnická škola Hranice, která také spolupracuje se společností MAMMA HELP v Přerově. Žáci školy v rámci akce měřili zájemcům hladinu cukru v krvi a hodnotu krevního tlaku. O tuto službu byl mezi příchozími velký zájem. Všem zúčastněným žákům a pedagogům patří poděkování.


Naši studenti 2.A se zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Při prodeji "žlutých kytiček" prodali 1343 květinek a  vybrali 32 884,- Kč.


Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se žáci naší školy, Matěj Horák (1. A) a Vladimír Vosmanský (2. C), zúčastnili matematické soutěže ve Zlíně. Organizace soutěže byla perfektní a chlapci byli šikovní. Vladimír Vosmanský se umistnil na třetím a Matěj Horák na devátém místě.


Žáci Střední zdravotnické školy Hranice - Šárka Gregorová, Karel Kocián a Josef Kačkovský byli odměněni za záchranu lidského života na slavnostním vyhlášení Školní ceny fair play za rok 2015, které se konalo 4. dubna 2016 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.


Dne 1. 4. 2016 proběhl III. ročník volejbalového turnaje GUDY CUP, kterého se zúčastnilo 8 družstev střeních a základních škol z Hranic a blízkého okolí. 


Dne 31.3. proběhl na SZŠ v Olomouci Somatologický den aneb somatologii hravě přelstíme.


Dne 31. 3. 2016 proběhl v Olomouci 5. ročník vzdělávacího projektu pro středoškoláky - Staň se na den tvůrcem evropské politiky. 


 


Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Studentská 1095
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Studentská 1095
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah