Úřední deska

Elektronická úřední deska

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820,  v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje úřední desku a elektronickou úřední desku.

Elektronická úřední deska Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820 (dále jen „elektronická úřední deska“) zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

Oznámení

Volby do Školské rady SZŠ Hranice, Nová 1820.