Studijní obor: Ortoticko-protetický technik

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik
Zaměření: Zdravotnictví
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek.

Pod odborným dohledem ortotika-protetika poskytuje činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče spočívající v navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek na základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Charakteristika oboru

Žáci se naučí poskytovat zdravotní péči, tj. podílet se na konstrukčním řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek, konstruovat ortotické pomůcky, aplikovat, popřípadě upravovat sériové pomůcky, seznamovat pacienty s pomůckami a provádět jejich základní zácvik zaměřený na používání pomůcek a základy jejich údržby.

Žáci se naučí pracovat s nejmodernějšími technologiemi a materiály a vyrábět pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi.

Odborné předměty

  • Somatologie
  • Patologie
  • Biomechanika
  • Kineziologie
  • Technologie a materiály
  • Chirurgie
  • Odborné kreslení
  • a další