Přijímací řízení SZŠ Hranice – školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme tyto studijní obory:

A/ Obory ukončené maturitní zkouškou

53-41-M/03 Praktická sestra – přijímáme 60 žáků

68-42-M/01 Záchranářství a ochrana obyvatel – přijímáme 16 žáků

53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik – přijímáme 15 žáků

B/ Obory ukončené závěrečnou zkouškou – výuční list

53-41-H/01 Ošetřovatel – přijímáme 30 žáků

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2.NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  12. dubna 2024  15. dubna 2024  29. dubna 2024  30. dubna 2024 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře v roce 2024 naleznete na informačním webu MŠMT „PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY-JARO 2024“

Změny v přijímacím řízení 2024 – přehled:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě + výsledky v systému DiPSys (= Digitální přihlašovací systém)
 • 3 přihlášky na 3 střední školy(3 způsoby podání)
 • prioritizace SŠ na přihlášce(1. místo škola, kam chci nejvíc)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • přílohy k přihlášce v kopiích
 • prospěch ze ZŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí
 • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
 • výsledky přijímaček  května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití(odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pdf xlsx)