ÚNOR = MĚSÍC VĚNOVANÝ HISTORII OŠETŘOVATELSTVÍ

Projektový měsíc březen byl na naší škole věnován historii ošetřovatelství. Cílem bylo žáky seznámit s vývojem ošetřovatelství ve světě i v českých zemích. Do výuky oborů Praktická sestra a Ošetřovatel byla zařazena jedna výuková hodina, která žáky interaktivně seznámila s touto problematikou, včetně prezentací, fotodokumentace i videa. V rámci školy byla provedena dobová výzdoba a výstava zdravotnických a lékařských pomůcek, které se před pár desítkami let používaly ve zdravotnických zařízeních.