Termíny MZ a ZZk – jaro 2023/2024

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PÍSEMNÁ SLOHOVÁ PRÁCE: PS4A, PS4B, ZOB4, ORT4

Český jazyk a literatura       8. 4. 2024

Anglický jazyk                      9. 4. 2024

DIDAKTICKÝ TEST:                PS4A, PS4B, ZOB4, ORT4

DT MAT                                  2. 5. – 7. 5. 2024

DT ANJ                                   2. 5. – 7. 5. 2024

 DT CJL                                  2. 5. – 7. 5. 2024

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:          

ZOB4                                      7. 5., 9. 5. – 10. 5. 2024

přípravný týden („svatý“)         13. 5. – 17. 5. 2024

PS4A, PS4B                           9. 5. – 17. 5. 2024

přípravný týden („svatý“)         20. 5. – 24. 5. 2024

ORT4                                      6. 5. – 7. 5. 2024

přípravný týden („svatý“)         9. 5. – 15. 5. 2024

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:

ZOB4                                      20. 5. – 24. 5. 2024

PS4A, PS4B                           27. 5. – 31. 5. 2024

ORT4                                      16. 5. 2024

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – OSE3

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             3. 6. 2024            

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA        6. 6. – 11. 6. 2024

přípravný týden („svatý“)         12. 6. – 18. 6. 2024

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   19.6 – 21. 6. 2024