Říjen 2023

Žáci 3. ročníku oboru Praktická sestra navštívili Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí a Hospic na Sv. Kopečku u Olomouce. V obou zařízeních se dozvěděli informace o fungování hospiců a jejich důležitosti pro péči o nemocné v terminálním stádiu.

Žáci 1. ročníku zhlédli film Síla lidskosti o jedinečném člověku Nicholasi Wintonovi v divadle Stará střelnice.

V průběhu října reprezentovali žáci SZŠ Hranice ve fotbalu, volejbalu, požárním sportu na MČR TFA v Ostravě a v moravské finále v policejních testech Máš na to 2023.

Zástupci z řad pedagogů a plnoletých žáků darovali krev na Transfúzním oddělení Nemocnice Hranice.

ŘÍJEN = MĚSÍC KNIH A ČTENÍ

Měsíc říjen byl na naší škole věnován knihám a čtení. Tomuto tématu byla přizpůsobena výzdoba části školy – postavili jsme pyramidu z knih a vytvořili nástěnku se známými i méně známými citáty o knihách.
Jako tradiční součást výuky žáci prvních ročníků zavítali do hranické Městské knihovny.
V předmětu český jazyk a literatura představili žáci prvních a druhých ročníků svou oblíbenou knihu a četli úryvky, které je nejvíce zaujaly, poté následovala diskuse. V předmětu občanská nauka žáci zhlédli dokument o tom, jak vzniká kniha, na něj navazovalo cvičení, které prověřilo, že si zapamatovali důležité informace. V IKT proběhla soutěž o nejlepší návrh na obal knihy.
V rámci tohoto projektu spolupracovala naše škola se ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo. Naši žáci zde četli dětem úryvky ze svých oblíbených knih a připravili jim aktivity vztahující se k obsahu přečteného textu.
Příjemným zážitkem byla beseda s mladým cestovatelem Tomášem Vejmolou, který o svých zážitcích píše knihy a natáčí filmy. Vyprávěl o své cestě z Bangkoku do České republiky, představil svou knihu a prozradil, jakým způsobem vznikaly ilustrace.