Prosinec 2023

V sobotu 2. 12. 2023 proběhl maturitní večírek třídy ORT4, na kterém třídní Mgr. Simona Mudrová slavnostně pasovala žáky do řad maturantů.

Do nemocnice zavítal 5. 12. 2023 Mikuláš s čerty a anděly z naší PS4.B.

Čtvrteční dopoledne 14. 12. 2023 prozpíval pěvecký kroužek při SZŠ Hranice v Domově seniorů v Hranicích. V tento adventní čas se celým domovem nesl zpěv koled studentů SZŠ spolu s obyvateli DS. Všichni si notovali, zpívali a tleskali. Hudební doprovod zajistili Adam Grulich a paní učitelka Mečkovská, která také všechny koledy se studenty nacvičila.

Zdravotnictví, technika, konstruování. Souvislá praxe třídy ORT4 .

K předvánočním akcím patřil i turnaj oboru ZOB ve volejbale, který proběhl 21. 12. 2023. Na první příčce se umístili žáci ZOB3 a stříbro brali učitelé.

22. 12. 2023 jsme se rozloučili s kalendářním rokem 2023 a popřáli si krásné Vánoce v hranické Sokolovně během školní vánoční besídky. Každá třída přispěla dílem k úžasné podívané a všichni diváci se skvěle bavili.