27. ročník soutěže první pomoci

Ve dnech 21. – 22. 6. 2023 v mezinárodním táboře Zálesí u Mladých Bříští se konal už 27. ročník soutěže první pomoci 🩸❤️‍🩹. Mezi 30 týmy žáků 1. a 2. ročníků středních zdravotnických škol z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska se neztratilo ani družstvo SZŠ Hranice. Reprezentovaly nás čtyři studentky třídy PS2B spolu se svou vyučující.

Na každý tým čekaly stejné modelové situace, které bylo nutno rychle vyřešit, poskytnout první pomoc a kontaktovat zdravotnickou službu první pomoci. Všechna stanoviště byla velmi náročná jak na ošetření, tak na počet ošetřovaných. Každé družstvo si muselo poradit s hromadným neštěstím ( havárie 2 aut), opilou a s drogovanou  skupinou lidí (otrava alkoholem, omamné látky, epileptický záchvat a popáleniny) a s osobami s  počínající hypoglikémií, po  úrazu elektrickým proudem a s amputací  dvou prstů.

V průběhu řešení nenadálé situace na jednotlivých stanovištích porotci hodnotili úroveň poskytování první pomoci, rychlost a adekvátnost reakce a také spolupráci a komunikaci v týmu.

Cílem celé akce byla nejen výměna zkušeností mezi vyučujícími, žáky a zdravotnickými pracovníky, ale také prohloubení vzájemné spolupráce mezi školami.