Upozornění ze školní jídelny

Upozorňujeme strávníky, že od září 2023 dojde k navýšení ceny obědů.

Žáci 40,- Kč.

Žáci dieta 41,- Kč.