OSE2 – Bazální stimulace

Dne 21. 4. 2023 se žáci druhého ročníku oboru Ošetřovatel zúčastnili přednášky na téma Bazální stimulace, se kterou nás seznámila vrchní sestra Domova důchodců v Přerově paní Mgr. Lenka Nevřelová.

Žáci měli možnost seznámit se s teorií konceptu bazální stimulace a současně jim byla představena na reálném případu konkrétního pacienta.

Společně se studenty jsme se zamysleli, jak můžeme jednotlivé části konceptu zavést do vlastní práce s klienty domova důchodců či s pacienty ve zdravotnických zařízeních.