ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Vedoucí školní jídelny žádá všechny žáky a vyučující, aby si s předstihem odhlašovali obědy na dobu, kdy nebudou ve škole z důvodů exkurzí, výletů a jiných akcí konaných mimo školu.