ŘÍJEN = MĚSÍC KNIH A ČTENÍ

Měsíc říjen byl na naší škole věnován knihám a čtení. Tomuto tématu byla přizpůsobena výzdoba části školy – postavili jsme pyramidu z knih a vytvořili nástěnku se známými i méně známými citáty o knihách.
Jako tradiční součást výuky žáci prvních ročníků zavítali do hranické Městské knihovny.
V předmětu český jazyk a literatura představili žáci prvních a druhých ročníků svou oblíbenou knihu a četli úryvky, které je nejvíce zaujaly, poté následovala diskuse. V předmětu občanská nauka žáci zhlédli dokument o tom, jak vzniká kniha, na něj navazovalo cvičení, které prověřilo, že si zapamatovali důležité informace. V IKT proběhla soutěž o nejlepší návrh na obal knihy.
V rámci tohoto projektu spolupracovala naše škola se ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo. Naši žáci zde četli dětem úryvky ze svých oblíbených knih a připravili jim aktivity vztahující se k obsahu přečteného textu.
Příjemným zážitkem byla beseda s mladým cestovatelem Tomášem Vejmolou, který o svých zážitcích píše knihy a natáčí filmy. Vyprávěl o své cestě z Bangkoku do České republiky, představil svou knihu a prozradil, jakým způsobem vznikaly ilustrace.