Katedra ošetřovatelství a Lékařské fakulty Ostravské univerzity – exkurze v SIMLEC

V úterý 16. 5. 2023 měla třída PS 3.A milou možnost si prohlédnout unikátní prostory výukového simulačního centra Katedry ošetřovatelství a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V úvodu jsme zhlédli reprezentativní video, které nás uvedlo do systému praktické výuky na pracovišti. Poté jsme ve skupinách prošli prostory výukového centra. Nejvíce nás zaujal robotický model nemocného, který simuloval různé patologické stavy jako je například: pláč, kašel, dušnost, srdeční zástava, cyanóza, mimika a jiné… Také se nám líbil záchranářský dispečink, který je totožný s tím reálným. Mohli jsme si praktický vyzkoušet SONO vyšetření a laparoskopické vyšetření. Zajímavá byla také rehabilitační pracovna se speciálními lůžky sloužícími ke cvičení s pacienty.
Tato exkurze pro nás byla velmi přínosná a přáli bychom si, aby se sem mohli podívat i ostatní třídy.