Úspěch v krajském kole SOČ

Dne 12. 5. 2023 se naše studentka Natálie Mitkova zúčastnila krajského kola SOČ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V silné konkurenci obsadila velmi hezké 4. místo.

K dosaženému úspěchu Natálii srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.