OSE2 v Dětském centru a v Denním centru Archa

Dne 31. 3. 2023 žáci 2. ročníku učebního oboru Ošetřovatel navštívili Mateřskou a základní školu – dětské centrum na Struhlovsku a také Denní centrum Archa – Charita Hranice.

Děkujeme zaměstnancům obou center za velmi vlídné přijetí a krásný program, který si pro nás s dětmi připravili. Žáci SZŠ tak mohli alespoň částečně nahlédnout na skutečné možnosti pomoci postiženým dětem a dospělým.