Koncept Bazální stimulace – seminář pro žáky třídy OSE2

Koncept Bazální stimulace – seminář pro žáky třídy OSE2
Žákyně třídy OSE 2 chodí na výuku odborného výcviku mimo jiná pracoviště také do Domova seniorů v Přerově. Tam se v péči o klienty využívá také koncept Bazální stimulace. Abychom se s tímto konceptem seznámily blíže, připravila si pro nás vrchní sestra Mgr. Nevřelová 16. 3. 2023 seminář. Na něm jsme se dozvěděly něco o historii konceptu, jeho realizaci, působení na různé smyslové složky a využívání v praktické péči. Na závěr uvedla přednášející příklad z praxe, kdy bylo krásně reprezentované, že má smysl „vždycky se snažit“ i když se zdá situace pacienta bez perspektivy.