Praxe OSE3

Pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Bílé se žákyně OSE3 v rámci praxe v Domově pro seniory věnují klientům a aktivizují je.