Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Praktická sestra

 • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ortoticko-protetický technik

 • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický
  technik
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Záchranářství a ochrana obyvatel

 • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně
  právní činnost
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
O oboru
Všechny obory

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Ošetřovatel

 • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • Typ studia: denní tříleté
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
O oboru

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 16. 5. 2023 s platností do 23. 5. 2023

vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Hana Čamborová

druhé kolo přijímacího řízení pro obory

PRAKTICKÁ SESTRA

a

ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK.

Kritériem přijetí je průměr známek ze základní školy.

 

Dne 11. 5. 2023 s platností do 19. 5. 2023

vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Hana Čamborová

druhé kolo přijímacího řízení pro obor OŠETŘOVATEL.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

OBOR: 53-41-H/01 Ošetřovatel

OBOR: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik

OBOR: 68-42-M/01 Záchranářství a ochrana obyvatel

OBOR: 53-41-M/03 Praktická sestra

Důležité informace

Aktuality

 • SZŠ pomáhá na krajském kole Dopravní soutěže
  Studentky třídy PS2B pomáhaly při organizaci oblastního kola Dopravní soutěže v Hranicích na dopravním hřišti. Jako figurantky a porotkyně hodnotily …
 • Jsme třetí v kraji!!!
  Na krajském finále ve fotbale hochů, které se konalo 16. 5. 2023 v Prostějově, jsme vybojovali krásné 3. místo!!!
 • Úspěch v krajském kole SOČ
  Dne 12. 5. 2023 se naše studentka Natálie Mitkova zúčastnila krajského kola SOČ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. …
 • Akademické mistrovství ČR v požárním sportu
  Tým děvčat SZŠ Hranice patří k těm nejlepším středoškolským týmům v republice. Nyní děvčata uspěla i ve vysokoškolské konkurenci a …
 • SZŠ v Anatomickém muzeu v Brně
  Dne 10. 5. 2023 třídy ZOB1 a ORT3 navštívily Anatomické muzeum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Exkurze byla pro …

O škole

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 je střední odbornou školou, která byla zařazena do sítě škol od 31. 5. 1996. S účinností od 1. 7. 2001 se stala rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 19658/2001-14 ze dne 26. června 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Dne 28. září 2001 byla naší škole vydána zřizovací listina č.j. 1635/2001, podepsaná hejtmanem Olomouckého kraje Janem Březinou, dne 31.1.2003 bylo pod č.j. 1147/2003 vydáno Radou Olomouckého kraje úplné znění zřizovací listiny, které vyplývá ze změn provedených k 21.12.2001 a 28.11.2002.

Výuka probíhala ve vybavených učebnách v budově na ulici Nová 1820 v Hranicích. Škola disponuje celkem 25 učebnami: 5 učeben je vybaveno pro výuku odborných předmětů ( 3 učebny ošetřovatelství, 2 učebny pro výuku první pomoci). Dvě kmenové třídy prvních ročníků jsou vybaveny pomůckami pro výuku somatologie a 2 učebny jsou zařízeny počítačovou technikou s napojením na internetovou síť. Ostatní učebny jsou standardně vybaveny audiovizuální technikou. Ve školní knihovně je k dispozici rozsáhlý sortiment odborné literatury i beletrie. Součástí knihovny je i studovna.

Tělesná výchova je zajištěna ve dvou tělocvičnách v budově školy v Hranicích.

Odborná praxe je realizována ve smluvních zdravotnických zařízeních: Nemocnice Hranice, a.s., Středomoravská nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov. K zajištění stáží jsou využívána smluvní zařízení sociální péče.

 

 

Ze sociálních sítí

Partneři

-->