Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
 • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
 •  První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
 • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
 • V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
 • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvo zveřejnilo na svých internetových stránkách na odkazu:

 Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

 • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
 • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
 • V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah