Výbor SRPŠ

Setkání členů výboru SRPŠ a volba členů nových proběhne 23. 11. 2022 v 15.30 hodin.