Školní jídelna – přeplatky na stravném ve školním roce 2021/2022

Žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří mají přeplatek stravného za školní rok 2021/2022, si musí podat žádost o způsobu, jak bude s tímto přeplatkem naloženo.
Přeplatek může být vyplacen na účet na základě Žádosti o vracení přeplatků stravného na účet nebo převeden do dalšího školního roku podáním Žádosti o převedení přeplatků stravného.
Žádosti o vyplacení stravného v hotovosti se vyplácí pouze do částky maximálně 500,- Kč.
  • Žádost o vracení přeplatků stravného na účet (pdf, doc)
  • Žádost o vracení přeplatků stravného v hotovosti (pdf, doc
  • Žádost o převedení přeplatků stravného (pdf, doc)